Radontekking

Bygg og anlegg

Vår kompetanse deres trygghet

 

Vi er

Godkjent Våtroms Bedrift

se etter bedifter og ytterlige informasjon

www.ffv.no

 

Vi sammarbeider med de største leverandøre

i markede. Å kan derfor levere dere kvalitet

til en meget god pris.

Radon

 

 

BSE Entreprenør As tilbyr autoriserte montører for radonsikring av ditt bygg. Våre montører bruker varmluft for å sveise Protan RadonSafe og sikrer en lufttett og sterk radonmembran som forhindrer Radongassen å sive inn i bygningen.

 

Radon er en usynlig og luktfri gass som ikke oppdages av sansene våre, men som utgjør et økende helseproblem. Høye konsentrasjoner av radongass er farlig. Det er derfor viktig med radonbeskyttelse av bygninger fra grunnen av.

 

Radongassen velger minste motstands vei. Monteringen av radonsikringen er derfor ekstremt viktig at utføres av erfarne og dyktige montører for å oppnå et 100 % tett resultat både i skjøter og rundt detaljløsninger og anslutninger. Protan Entreprise sikrer homogene skjøter med varmluftsveisede omlegg og tilbyr i tillegg prefabrikkerte detaljer for best resultat.

 

Våre entreprenører sikrer en forutsigbar fremdrift. De legger Protan RadonSafe hele året i all slags vær. Etter nærmere avtale kan Protan også prefabrikkere hele membranen tilpasset grunnrisset på bygget for hurtigst mulig fremdrift.

 

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

 

Norge har en veldig høy konsentrasjon av den radioaktive edelgassen radon i grunnen og målinger viser også at svært mange bygninger har en for høy konsentrasjon av radon i innelufta. En byggeskikk med vekt på høy lufttetthet i et kaldt klima kan også bidra til høy radonkonsentrasjon i innelufta når ventilasjonen er for lav eller radonsikringen for dårlig. Det er estimert at nesten hver tiende norske bolig, totalt rundt 175 000 boliger, har en radonkonsentrasjon i innelufta som er høyere enn det anbefalte tiltaksnivået på 200 Bq/m3 satt av Statens strålevern.

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk i byggeforskriften å legge radonsperre i alle nye bygninger hvor mennesker skal oppholde seg.

 

Protan Radon Safe membran, hjørner og gjennomføringer sveises sammen ved hjelp av varmluft. Dette valget av materiale og sveisemetode sikrer homogene skjøter som er helt gass-/lufttette. Protan Radon Safe kan leveres med prefabrikkerte detaljer og tilbehør som gjør det enkelt å tette komplekse detaljer forsvarlig under montering.

Kontakt informasjon

Du er velkommen til en uforbeholden samtale med oss

 

BSE Entreprenør As

Ulvenveien 83

0581 Oslo

Telefon 97 91 33 29

 

 

Generelt

Vi utfører også andre typer rehabilitering, bygg og anleggstjenester.

 

Vi utføre også andre typer rehabilitering, bygg og anleggstjenester. Når det gjelder bad og våtrom så er vi en total entreprenør. Vi legger også membran på våtrom og terrasser.Ta kontakt med oss for en uforbeholden samtale. Hvis det er behov for en befaring så ring oss for en avtale. Dette utføres fortrinsvis mellom kl.08.30 til 15.00